همواره انجام پروسه تحلیل و آنالیز اطلاعات در فاصله های زمانی کوتاه کاری بسیار پیچیده و زمان بر بوده است . ارائه تحلیل و آنالیز اخبار و اطلاعات به کلیه مدیران این امکان را می دهد که در جریان و روند فعالیت رسانه و صاحبین رسانه قرار گیرند . نرم افزار تحلیل و آنالیز اخبار و اطلاعات سیستم پایش جزء نرم افزارهای نسل سوم این مجموعه می باشد . این نرم افزار کلیه اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی را پس از پردازش های متنوع وگوناگون در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار شما قرار می دهد . در حال حاضر این نرم افزار اطلاعات ورودی را در 38 شاخص تحلیل و بررسی می نماید . با توجه به اهمیت مسئله تحلیل اطلاعات این نرم افزار می تواند انتخاب بسیار مناسبی برای مدیران هر مجموعه باشد .