سیستم پایش اخبار در یک نگاه

شرکت سیستم پایش اخبار در سال 1385 با هدف تامین نیازهای مدیریتی روابط عمومی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی ، و صاحبین رسانه کشور از طریق به کار گیری راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات ، تاسیس شد . شناسایی سریع بازار و تولید و ارائه نرم افزارهای استاندارد رسانه ای ، زمینه تثبیت سریع سیستم پایش را در بازار نرم افزارهای رسانه ای و آنلاین را در ایران فراهم نمود . در ارائه مسیر توسعه ، شرکت توانست با ارائه راهکارهای جامع و اختصاصی برای سازمان ها و توسعه سبد خدمات بر اساس یکپارچگی و تمرکز اطلاعات ، به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های این حرفه شناخته شود .
تجربه چندین ساله شرکت در بخش هایی نظیر سیستم هوشمند مانیتورینگ پایش و تحلیل اخبار ، اتوماسیون جامع روابط عمومی ، راه اندازی پورتال های رسانه ای سازمانی ، راهکارهای هوش مصنوعی مبتنی بر وب و راهکارهای جامع رسانه ای ، سیستم اطلاعات و مدیریت ارتباطات به همراه تکنولوژی تولید نرم افزار ارتباط ، مسیر توسعه سیستم پایش را به سوی پیش برد اهداف هموار کرد .
امروزه با گذشت زمان سپری شده و فعالیت فوق و ارائه محصولات و خدمات مطمئن و کار آمد ، سیستم پایش به عنوان شریک معتبر و همکار مطمئن و صاحبین رسانه گردیده است و به روابط عمومی های کشور ، به سرمایه گذاری مستمر خود برای تامین نیازهای مشتریان وبا تکیه بر جدیدترین راهکارهای مبتنی بر رسانه و فناوری اطلاعات ادامه می دهد و با تلفیق منحصر به فردی از تکنولوژی روز آمد ، خدمات حرفه ای و روش های مدیریت کسب و کار قابلیت های الکترونیک را توسعه می دهد .
شبکه و منابع انسانی شرکت وظیفه ارائه ، استقرار و پشتیبانی این راهکارهارا بر عهده دارند و در حدود 6 وزارتخانه و 28 سازمان از راهکارهای نرم افزاری این مجموعه استفاده می کنند ، حضور این سازمان ها نمایانگر تعهد شرکت به تامین رضایت مشتری ، کیفیت محصول و سرعت در ارائه خدمات است .